Bàn giao nhà chưa hoàn thành nghiệm thu, bị phạt đến 1 tỷ đồng

Nghị định 16/2022/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng có hiệu lực từ 28/01/2022 đã tăng nặng nhiều mức phạt liên quan đến kinh doanh bất động sản.
Trong đó, tăng mức phạt tiền tối đa lên 01 tỷ đồng với hành vi vi phạm trong trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản (trước đây, theo Nghị định 139/2017, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản là 300 triệu đồng).
Đáng lưu ý, mức phạt này được áp dụng với hành vi bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi chưa hoàn thành nghiệm thu của chủ đầu tư. Cụ thể, theo điểm d khoản 4 Điều 58 Nghị định 16 năm 2022:
4. Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có một trong các hành vi sau đây:
...
d) Bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi chưa hoàn thành đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, chưa bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, chưa hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài (đối với trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô) hoặc chưa hoàn thành nghiệm thu hoặc chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền đưa công trình nhà ở, công trình hạ tầng xã hội vào sử dụng theo quy định;

Với quy định này, từ ngày 28/01/2022, chủ đầu tư bàn giao nhà, công trình chưa hoàn thành nghiệm thu cho khách hàng hoặc chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền đưa công trình nhà ở, công trình hạ tầng xã hội vào sử dụng theo quy định sẽ bị phạt nặng từ 800 triệu đồng đến 01 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn buộc dừng bàn giao nhà, công trình xây dựng, hoàn thành việc xây dựng hoặc buộc hoàn thành nghiệm thu hoặc có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 
Share on Google Plus

Luật sư Địa ốc

Luật sư chuyên về Bất động sản, tư vấn pháp luật bất động sản và các vấn đề pháp lý, thủ tục liên quan.