Luật Kinh doanh BĐS 2014 và các văn bản hướng dẫn

LuatsuDiaoc.com xin tổng hợp đến các bạn Luật Kinh doanh BĐS 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật này như sau:

1. Luật Kinh doanh BĐS 2014. Luật này được Quốc hội ban hành ngày 25/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 và thay thế Luật kinh doanh bất động sản 2006.

2. Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Nghị định 76/2015 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2015 và thay thế Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 2006.

---
Bài viết liên quan: 

>>  Những điểm mới của Luật Kinh doanh BĐS 2014 và Luật Nhà ở 2014

>> Tóm tắc Nghị định 76/2015 hướng dân Luật kinh doanh BĐS 2014

Để nắm rõ các quy định về kinh doanh Bất động sản, cũng như tham gia các giao dịch về Bất động sản (mua bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê,...), các bạn nên tìm hiểu đầy đủ 03 (ba) văn bản luật sau và các vản bản hướng dẫn nó.

i. Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

ii. Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành

iii. Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Bản quyền bài viết của LuatsuDiaoc.com

Share on Google Plus

Luật sư Địa ốc

Luật sư chuyên về Bất động sản, tư vấn pháp luật bất động sản và các vấn đề pháp lý, thủ tục liên quan.

Comment!

0 comments:

Post a Comment