Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành

LuatsuDiaoc.com xin tổng hợp đến các bạn Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật này như sau:

1. Luật Nhà ở 2014 được Quốc hội ban hành ngày 25/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 và thay thế cho Luật Nhà ở 2005.

2. Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Nhà ở 2014 được chính phủ ban hành ngày 20/10/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015.

---
Bài viết liên quan: 

>>  Những điểm mới của Luật Kinh doanh BĐS 2014 và Luật Nhà ở 2014

>> Tóm tắc Nghị định 76/2015 hướng dân Luật kinh doanh BĐS 2014

>> Tóm tắt Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở 2014

Để nắm rõ các quy định về kinh doanh Bất động sản, cũng như tham gia các giao dịch về Bất động sản (mua bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê,...), các bạn nên tìm hiểu đầy đủ 03 (ba) văn bản luật sau và các vản bản hướng dẫn nó.

i. Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

ii. Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành

iii. Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Bản quyền bài viết của LuatsuDiaoc.com
Share on Google Plus

Luật sư Địa ốc

Luật sư chuyên về Bất động sản, tư vấn pháp luật bất động sản và các vấn đề pháp lý, thủ tục liên quan.

Comment!

0 comments:

Post a Comment